Pedigree verrichtingshengsten 2014 nader bekeken

Artikel

Op vrijdagmiddag 10 januari werden 18 hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Een week later kwam er nog één bij uit de herkeuring. Met daarnaast nog een aanwijzing voor het Verkort Onderzoek komt het totaal op 20. Onderstaand een overzicht van de moederlijnen van deze hengsten.

Cat.nr. 017 Gijsbert (1.65m)

Tsjalke x Reitse P. x Feitse P. x Hearke P. (stam 8)

Gijsbert komt uit de sterke stam 8 van Jelle Bouma uit Nijland, die vele succesvolle tuigpaarden fokte en de hengst Maeije 440. Moeder Liskjen (stokmaat 1.56m) is een eerste premie stermerrie. Zij bracht 9 levende veulens, waarvan er tot nu toe 5 gekeurd zijn. Daaronder zijn 2 kinderen die het sterpredikaat hebben. Grootmoeder Ynskjen B. (stokmaat 1.59m, EWH) Model Sport behaalde een hoge IBOP van 84 punten en was bovendien Kampioen fokmerries voor de sjees. Zij kreeg in haar leven 5x een eerste premie op de fokdag en gaf 8 levende veulens. Hiervan zijn er 5 op de keuring aangeboden, 2 dochters werden ster verklaard en een derde dochter (v. Goffert) werd ster en Pref. en zij staat te boek als moeder van de hengst Maeije 440. Overgrootmoeder Rjimkje (stokmaat 1.55m) ster bleek een uitzonderlijke fokmerrie en behaalde naast het dubbele Preferentschap (8*) ook nog het zeldzame Prestatiepredikaat. Ze kreeg 12 nakomelingen, waarvan er 10 gekeurd zijn. Hiervan werden er 5 ster, een zoon werd ster en Sport (het bekende Ereklasse-tuigpaard Rinse), de eerder genoemde Ynskjen B. werd dus Model en Sport en diens halfzus Oelkjen werd Model Sport (o.a. Kampioen fokmerries voor de sjees) en Preferent. Deze Oelkjen schitterde de afgelopen jaren als krasse dame tussen de Modelmerries op de CK en is tevens de moeder van de regerend Jeugdkampioene van de CK van 2013, het enter Maartje fan Bangazathe (v. Tsjalle).

 

Cat.nr. 036 Hyltsje Z. (1.66m)

Norbert x Beart x Nykle x Leffert P. (stam 70)

Hyltsje Z. behaalde in het nakomelingenonderzoek van vader Norbert een hoge ABFP-score met 82 onder het zadel en 80,5 aangespannen. Moeder Nynke Wieke (stokmaat 1.58m) ster was als 3-jarige kampioen op de fokdag in Drachten. Zij gaf tot nu toe 6 veulens, 4 daarvan zijn gekeurd en dat resulteerde in 3 sterren. Grootmoeder Wieke fan de G. (stokmaat 1.57m) ster bracht 7 veulens, waarvan 5 hengsten niet ter keuring werden aangeboden en de beide dochters ster werden. Overgrootmoeder Ingrid fan de G. (stokmaat 1.62m) ster bracht 9 veulens en van de 3 gekeurde nakomelingen zijn er 2 ster geworden.

 

Cat.nr. 068 Jelle van Gorsveld (1.66m)

Onne x Sape x Nykle x Hearke P. (stam 25)

Moeder Imke van de Gonda (stokmaat 1.56m) is een stamboekmerrie en bracht tot nu toe 5 veulens waarvan er 4 gekeurd zijn. Naast Jelle is er nog een eerste premie sterdochter. Grootmoeder Maaike Liskje K. (stokmaat 1.61m) ster gaf 9 veulens en daar zijn er tot nu toe 4 van gekeurd, met als resultaat een sterruin en een sterdochter. Deze laatste heeft één dochter van Sake en die is voorlopig kroon. Overgrootmoeder Liskje (stokmaat 1.59m) ster gaf 14 veulens en van de 7 gekeurde nakomelingen is er 1 ster geworden.

 

Cat.nr. 069 Jeljer van Klaverfjouwer (1.67m)

Onne x Jakob x Nikolaas x Dirk (stam 8)

Moeder Jildau van Klaverfjouwer (stokmaat 1.60m) ster bracht tot nu toe 4 kinderen en van de 3 gekeurde zijn er 2 ster geworden. Naast Jeljer is dat zijn volle broer die in 2011 in het verrichtingsonderzoek liep. Grootmoeder Geartsje S. (stokmaat 1.55m) is ster en preferent en van haar 13 veulens zijn er 6 gekeurd. Dit resulteerde in 2 sterzonen en 2 sterdochters. Overgrootmoeder Tietsje S. (stokmaat 1.59m) ster en preferent (7*) kreeg 15 veulens waarvan er 12 op de keuring verschenen. Naast Geartsje kregen nog 3 dochters het sterpredikaat en ook 3 zonen werden ster. Via Deliaentsje komen we bij Maike en dat is de moeder van de eerder beschreven Rjimkje, zie cat.nr. 017.

 

Cat.nr. 100 Julius fan ‘e Goëngamieden (1.60m)

Anders x Ulbert x Brandus P. x Nikolaas (stam 93)

Moeder Uniek fan Goëngamieden (stokmaat 1.61m) ster is nog een jonge merrie en heeft tot nu toe 3 veulens gebracht, waarvan Julius de enige gekeurde is. Grootmoeder Thekla van de Zonschate (stokmaat 1.66m) is ster en in het bezit van het Sportpredikaat. Zij gaf slechts 5 veulens, waarvan de jongste intussen 5 jaar oud is. Van de 3 gekeurde kinderen werd de oudste Model (v. Wobke), één dochter werd niet opgenomen (maar kreeg wel weer een sterzoon) en de volgende is dus Uniek. Overgrootmoeder Ella W. (stokmaat 1.67m) ster bracht 14 veulens waarvan er 10 op de keuring zijn geweest. Naast Thekla werden nog 2 dochters ster en een zoon heeft het Sportpredikaat.

 

Cat.nr. 115 Karsten van de Noeste Hoeve (1.60m)

Doaitsen x Fabe x Oege P. x Peke (stam 92)

Moeder Wybkje fan Sinserhûs (stokmaat 1.63m) is een stamboekmerrie en Karsten is haar enige nakomeling. Grootmoeder Vrouwke (stokmaat 1.59m) ster gaf 11 levende veulens en daarvan zijn er 7 gekeurd. Een dochter werd ster en de jongste dochter is voorlopig kroon. Overgrootmoeder Karolyne (stokmaat 1.60m) ster kreeg 7 levende veulens. Een dochter werd ster en preferent en 2 dochters werden ster verklaard uit 6 gekeurde kinderen.

 

Cat.nr. 126 Lars van de Raak (1.63m)

Dries x Feitse P. x Leffert P. x Oege P. (stam 78)

Moeder Marthe van de Raak (stokmaat 1.61m) ster gaf tot nu 4 levende veulens. Daarvan zijn er 2 op de keuring geweest en alleen Lars is ster geworden. Grootmoeder Aaike van de Raak (stokmaat 1.66m) is een eerste premie stermerrie en van haar 7 veulens zijn er 3 gekeurd en dat resulteerde in 1 sterdochter. Overgrootmoeder Hanny M. (stokmaat 1.61m) ster kreeg 11 kinderen, waarvan er slechts 4 op de keuring zijn geweest. Daarvan werden 2 dochters ster verklaard.  

 

Cat.nr. 127 Kai fan de Marrewyk (1.66m)

Dries x Tsjerk P. x Oege P. x Dagho (stam 2)

Moeder Anna B. (stokmaat 1.60m) ster heeft 10 veulens gehad. Van de 7 gekeurde zijn er 2 ster geworden. Anna’s 3 volwassen dochters hebben zelf geen veulens gehad. Grootmoeder Eeltertje (stokmaat 1.60m) Model en Preferent (7*), heeft een IBOP-score van 81 punten. Zij kreeg maarliefst 15 levende veulens en daarvan zijn er 12 op volwassen leeftijd gekeurd. Van haar dochters werden er 3 ster en preferent, hieronder ook Sierda (de dubbel preferente moeder van de hengst Nanning 374) en Femmy (o.a. moeder van een Kroondochter en de in Australië actieve VB-hengst met dekvergunning Age B.). Nog eens 4 andere dochters van Eeltertje werden ster verklaard. Hieronder dus Kai’s moeder Anna en 3 van haar zussen die elk ook al weer 3 sterren hebben gefokt.

Overgrootmoeder Olgaa (stokmaat 1.63m) Model en Preferent gaf 17(!) levende veulens. Naast Eeltertje werden nog 3 dochters ster op een totaal van 7 gekeurde. Olgaa’s oudste dochter is de moeder van de hengst Meier 307.

 

Cat.nr. 133 Johan Friso P. (1.64m)

Haitse x Felle x Djurre x Tsjalling P. (stam 50)

Moeder Wilhelmina III P. (stokmaat 1.64m) ster liep een goede ABFP van 77 onder het zadel en 78 aangespannen. Zij gaf tot op heden slechts 2 veulens waarvan Johan Friso de oudste is. Grootmoeder is Emma P. (stokmaat 1.60m) ster en preferent (5*) en zij bracht 12 veulens, waarvan er inmiddels 9 gekeurd zijn. Een dochter werd Model, 3 dochters werden ster (waarvan de oudste zelf intussen ook 2 sterren en een Kroon-dochter heeft) en ook een zoon werd ster verklaard. Overgrootmoeder is Janke P. (stokmaat 1.61m) ster. Van haar 12 veulens zijn er 5 gekeurd; 2 volle zussen van Emma zijn ook ster geworden. 

 

Cat.nr. 164 Jorn van de Spokedâm (1.68m)

Norbert x Beart x Oege P. x Jochem P. (stam 25)

De moeder van Jorn is de jonge eerste premie stermerrie Twarres van de Spokedâm (stokmaat 1.64m), die een IBOP-rijproef heeft afgelegd met 70 punten. Zij heeft nog maar 2 veulens gehad en daarvan is Jorn de oudste. Grootmoeder Zeleck fan Synaeda (stokmaat 1.58m) is ster en preferent (6*) en kreeg 9 veulens. Uit 7 gekeurde kinderen kwamen 2 sterzonen en 4 sterdochters. Een halfzus van Twarres is Eelk fan Synaeda, de moeder van Wytske ût de Grachten (oud-kampioen CK 3-jarigen). Overgrootmoeder Eelek fan Synaeda (stokmaat 1.60m) is ster en bracht 11 veulens. Van de 6 gekeurde werd dochter Zeleck dus ster en preferent, daarnaast kregen nog een zoon en dochter het sterpredikaat.

 

Cat.nr. 223 Jester V. fan de Miedwei (1.68m)

Pier x Folkert x Leffert P. x Oege P. (stam 223)

Moeder Ryanne V. (stokmaat 1.60m) is een eerste premie stermerrie en heeft drie maal een IBOP-proef afgelegd met scores van resp. 56, 68 en 69 punten. Zij bracht tot nu toe 4 veulens en van de 3 volwassen nakomelingen zijn Jester ster verklaard en een dochter (v. Haitse) is voorlopig kroon. Grootmoeder Wike V. (stokmaat 1.60m) is een eerste premie stermerrie die een IBOP-menproef aflegde met 70,5 punten en een ABFP-test liep met 61 punten voor de rijproef en 71 punten voor het aangespannen gedeelte. Tot nu toe heeft ze 7 veulens gebracht en van de 5 gekeurde zijn er 3 ster geworden. Overgrootmoeder Gerkje V. (stokmaat 1.57m) is stamboek en dubbel preferent (9*). Van haar 12 kinderen zijn er 9 op de keuring verschenen en die zijn alle 9 ster geworden. Een dochter werd namelijk ster en preferent, 4 andere dochters werden ster en ook nog eens 4 zonen kregen het sterpredikaat. 

 

Cat.nr. 227 Johannes F. van Dedgum (1.64m)

Tsjalle x Oepke x Fokke x Tsjalling P. (stam 15)

Moeder Femke van Dedgum (stokmaat 1.64m) is ster en dubbel preferent (8*). Niet minder dan 14 nakomelingen kreeg ze en daarvan kwamen er 9 op de keuring. Slechts één dochter bleef stamboek, de rest had meer succes. In combinatie met de hengst Olof gaf ze 2 Kroondochters en nog 4 sterkinderen. Daarnaast heeft ze nog een voorlopig kroondochter en nu dus sterzoon Johannes.

Grootmoeder Tsjollie (stokmaat 1.58m) liep een IBOP-proef met 74 punten en is ster en preferent. Van haar 10 geboren veulens zijn er 4 gekeurd en daarvan zijn 2 dochters ster geworden en 2 dochters ster en preferent (naast Femke ook diens volle zus Wilck die van Olof 3 sterdochters gaf en de Modelmerrie Inke AHB). Overgrootmoeder is de stamboekmerrie Eelsiena en zij gaf slechts 2 veulens; Tsjollie en nog een stamboekdochter.  

 

Cat.nr. 228 Kalvin fân Stal Bellefleur (1.67m)

Tsjalle x Folkert x Diedert x Oege P. (stam 139)

Moeder Ilse van Zweins (stokmaat 1.65m) is een eerste premie stermerrie met een ABFP-score van 58,9 punten voor de rijproef en 60,9 punten voor het aangespannen gedeelte. Zij heeft intussen 6 veulens gebracht en van de 4 volwassen kinderen zijn er 2 gekeurd. Daarvan is alleen Kalvin ster geworden. Grootmoeder Magdela fan ’t Wyldpaed is ster en preferent (6*) (stokmaat 1.64m) met een IBOP van 70 punten. Ze kreeg 13 veulens en daarvan kwamen er 8 op de keuring. Dit resulteerde in 3 sterdochters (oudste sterdochter is de moeder van Jisse-dochter Cecilia van Zweins Kroon, de oud-fokdagkampioen van Garijp) en 2 sterzonen. Van de hengst Rypke gaf Magdela ook nog een ster preferente dochter. Deze laatste is o.a. moeder van Mintse-dochter Wobke van de Vliersteeg Kroon Sport. Overgrootmoeder Déla (stokmaat 1.63m) is ster en preferent (7*). Van haar 13 veulens werden van de 8 gekeurde 3 dochters ster en preferent, een dochter werd ster en ook nog 3 ruinen werden ster. 

 

Cat.nr. 235 Jouke fan ’t Reidfjild (1.68m)

Tsjalle x Wibe x Hearke P. x Lammert P. (stam 28)

Moeder Karina fan ’t Reidfjild (stokmaat 1.63m) is een stermerrie en heeft tot nu toe 7 veulens gebracht. Van de 5 volwassen nakomelingen is alleen Jouke gekeurd en ster geworden. Zijn één jaar jongere zus Nynke fan ’t Reidfjild was op de CK van 2013 reserve kampioen bij de enters. Grootmoeder Zarina fan ’t Reidfjild (stokmaat 1.58m) is de bekende oud-kampioen van de CK. Zij kreeg in haar leven 7 maal een eerste premie en werd Model met een IBOP-score van 90 punten. Tot nu toe zijn er 12 veulens ter wereld gekomen, waarvan er inmiddels 7 zijn gekeurd en 6 ster geworden en daarmee is Zarina ook ruimschoots preferent. Overgrootmoeder Helmie (stokmaat 1.60m) ster en preferent (6*) is niet alleen bekend door haar dochter Zarina, maar ook door haar goedgekeurde zoon Atse 342. Daarnaast gaf ze nog 3 sterdochters (1 daarvan heeft zelf intussen een Kroondochter van Lolke) en van de hengst Dirk 298 een ster preferente (7*) dochter.

 

Cat.nr. 253 Klasse van de Terpen (1.68m)

Tjalbert x Rindert x Jakob x Wessel P. (stam 61)

Moeder Moaike (stokmaat 1.63m) is ster en liep een IBOP-rijproef van 77 punten. Ze heeft intussen 6 veulens gehad en van de 4 volwassenen zijn er 2 gekeurd. Klasse is ster geworden en een dochter werd niet opgenomen. Grootmoeder Tsjitske V. (stokmaat 1.63m) kreeg 11 veulens en van de 4 gekeurde zijn er 2 ster geworden. Overgrootmoeder Idylle (stokmaat 1.58m) is Model en preferent (5*) en gaf maarliefst 17 veulens. Van de 13 gekeurde werden 2 zonen ster, 2 dochters werden ster (waarvan één inmiddels een preferente dochter heeft) en een Jochem-dochter werd ster en preferent. Deze laatste kreeg o.a. een stamboek preferente dochter van Tsjomme (uit de stal van “De Kromme Jelte”), die op haar beurt alweer een Model- en een Kroon-dochter heeft.

 

Cat.nr. 258 Lorenzo (1.63m)

Tjalbert x Nanno x Jurjen x Jochem P. (stam 43)

Moeder Lotte fan ’t Wegje (stokmaat 1.68m) is ster en heeft inmiddels 6 veulens gegeven. Van de 4 volwassenen zijn er 2 gekeurd, Lorenzo is ster en een dochter is stamboek. Grootmoeder Cissy fan ’t Wegje (stokmaat 1.60m) is ster en preferent (5*). Van haar 13 veulens zijn er 7 gekeurd. Een zoon werd ster en 4 dochters werden ster. De oudste dochter (v. Olof) heeft zelf intussen ook 3 sterren gegeven.

Overgrootmoeder Ditske ster dubbel preferent (10*) (stokmaat 1.61m) kreeg 16 levende veulens en van de 12 gekeurde bleken er 10 sterwaardig. Hieronder 5 stermerries (waarvan één zelf ook een preferente dochter heeft), een sterhengst en 4 ster preferente merries. Onder deze laatsten een halfzus van Cissy die 2 bekende sportpaarden bracht nl. Lindert van ’t Wegje (v. Rik, Intermediaire I) en Ewald van ’t Wegje (v. Beart, winnaar JFPDA CK 2013). De moeder van Ditske is Wealtsje model en preferent, een halfzus van Hearke 254 Pref. 

 

Cat.nr. 273 Jules van de Waelhoeve (1.63m)

Uldrik x Doaitsen x Jurjen x Gaije (stam 102)

Moeder Rienske van Groot Altena ster (stokmaat 1.64m) heeft tot nu toe 5 veulens gebracht waarvan er 2 gekeurd zijn en deze hengsten zijn allebei ster geworden. Grootmoeder Tara Sanne S. ster (stokmaat 1.60m) kreeg 10 veulens waarvan er 8 inmiddels volwassen zijn. Hiervan zijn 3 dochters ster geworden, een zoon heeft het sportpredikaat en 2 nakomelingen zijn overleden. Overgrootmoeder Sanne B. (stokmaat 1.58m) ster en preferent (7*) kreeg 13 veulens waarvan er 12 op de keuring zijn geweest. Hiervan zijn 5 dochters ster geworden. Daarnaast werd een dochter (v. Feitse) ster en ook preferent (o.a. dankzij een modelmerrie) en weer een andere dochter van Sanne B. (v.Tsjerk) is Kroon Sport en heeft zelf intussen ook 3 sterren gegeven.

De moederlijn loopt na Sanne B. verder terug op Hillie B. en Richtsje E., bekende namen uit de succesvolle en breed vertakte stam van Bruggen uit Jubbega.    

 

Cat.nr. 282 Jente fan Donia-Hiem (1.63m)

Uldrik x Onne x Teunis P. x Oege P. (stam 30)

Moeder Verle fan de Maren (stokmaat 1.70m) is nog een jonge stermerrie en heeft dan ook slechts 2 veulens gehad. Jente is de oudste en ook enig gekeurde. Grootmoeder Elina B. (stokmaat 1.65m) is stamboek en heeft 3 nakomelingen, waarvan 2 gekeurd en 1 ster. Overgrootmoeder Elza ster en preferent (6*) (stokmaat 1.59m) is een eerste premie stermerrie en een volle zus van de hengst Ritse 322. Zij kreeg 15 levende veulens, waarvan er tot nu toe 9 gekeurd zijn en 6 ster verklaard. 2 sterdochters van Elza (v. Jurjen en Teunis) kregen ieder een Kroondochter van resp. Loadewyk en Andries. 

 

Cat.nr. 029 Haike van Hilberalti (1.65m) aangewezen via de Herkeuring

Jisse x Ielke x Jurjen x Tamme (stam 70)

Moeder Jifke fan Fjildsicht (stokmaat 1.64m) ster heeft een ABFP-test afgelegd met 64,4 punten voor de rijproef en 70,5 voor het aangespannen gedeelte. Ze heeft 6 nakomelingen waarvan er 3 nog jong zijn, 2 volwassene zijn gekeurd en daarvan is alleen Haike ster geworden.

Grootmoeder Ankje fan Fjildsicht Model en dubbel preferent (8*) (stokmaat 1.58m) is oud-CK kampioene en liep IBOP-proeven met 89 en 86 punten. Ze gaf 13 levende veulens, waarvan er 8 op de keuring zijn geweest. Dit resulteerde in 6 stermerries, een sterruin en een voorlopig kroonmerrie. Overgrootmoeder Liskje fan Fjildsicht (stokmaat 1.59m) ster IBOP 77 is een halfzus van Feitse 293 Pref., beiden uit de Bjinse-dochter Lysebet. Liskje kreeg 5 veulens en van haar 4 dochters werden, naast genoemde Ankje, ook een stamboekmerrie en een stermerrie beiden preferent. Deze laatste, Teatske fan Fjildsicht (v. Jillis) kennen we als overgrootmoeder van Tsjalle 454. Ook Thorben 466 komt uit deze lijn, zijn overgrootmoeder Elbrich is net als Feitse en Liskje een dochter van Lysebet. 

 

Cat.nr. 302 Tjardo V. (1.68m) aangewezen voor Verkort Onderzoek

Time x Lolke x Fabe x Wypke (stam 32)

Moeder Daisy W. (stokmaat 1.68m) ster heeft tot nu toe 8 veulens gegeven,waarvan er 5 inmiddels ouder zijn dan 3 jaar. Hiervan zijn naast Tjardo ook een dochter ster geworden en een zoon van Doaitsen werd in 2013 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Grootmoeder Sanne v.d. Molenwijk (stokmaat 1.58m) is stamboek en bracht slechts 3 nakomelingen, waarvan Daisy de enige is met het sterpredikaat. Overgrootmoeder Jesse v.d. Molenwijk bracht naast Sanne nog een Preferente stamboekdochter. 

Ga terug