Fokkerijadvies

Fokkerij bedrijven is een geweldig uitdagende en inspirerende bezigheid. Het vormt de oorsprong van al het latere succes. Want Kroon- of Modelmerrie, goedgekeurde hengst, sporttalent of keuringskampioen wellicht; het begint met fokkerij. U staat als fokker aan de basis van een nieuwe generatie en het besef daar sturing aan te kunnen geven motiveert om gedegen te werk te gaan.

Een succesvolle fokkerij begint met goed uitgangsmateriaal. Bewezen moederlijnen, waarin generaties lang doelgericht en objectief de beste eigenschappen met elkaar zijn gecombineerd, brengen doorgaans de beste paarden. U bouwt hier op verder door telkens weer zorgvuldige keuzes te maken en zo de kwaliteiten van uw eigen merriestam te verankeren en waar mogelijk te verbeteren. Een ingewikkelde opgave echter, aangezien het uiteindelijke fokresultaat door vele factoren wordt beïnvloedt. Maar de voldoening zal vele malen groter zijn als u jarenlange inspanningen beloond ziet met een topkwaliteit fokproduct. Het maakt fokken tot een prachtig levenswerk, dat niet zelden binnen het gezin van ouders op kinderen wordt doorgegeven.

Hoewel fokkerij een duidelijke gevoelskwestie is, wordt er sneller resultaat geboekt als we gestructureerd en rationeel te werk gaan. Met onze adviesproducten kunnen we richting geven aan uw fokkerijplannen.

Fokkerijadvies bestaat uit de volgende adviesproducten:

 

I          Fokdoel & Strategie

Succesvolle fokkerij begint met een helder doel. Dat is dan ook gelijk de eerste vraag die we stellen: waar wilt u naar toe? Waar wilt u over 10 jaar staan met uw fokkerij? Het is onmogelijk om uw fokmerries te analyseren en geschikte hengsten te zoeken als u niet precies weet waar u naar toe wilt. Zonder doel geen resultaat!

Aan de hand van ons uitgebreide vragenformulier brengen we heel concreet uw fokkersprofiel in kaart en hoe úw ideale paard eruit ziet dat ú graag wilt fokken. De focuskenmerken uit uw persoonlijke fokdoel vormen het uitgangspunt voor alle te nemen beslissingen. Door het fokdoel goed af te bakenen en op papier helder te formuleren, zorgen we dat u scherp blijft en koers houdt op weg naar het beoogde einddoel. 

 

II         Merrieselectie

Kunt u voor elk van uw fokmerries in 2 zinnen zeggen waar de verbeterpunten liggen? Zorg dat u uw merries scherp in beeld hebt en focus op een paar kernpunten. Daar gaat een uitgebreide beoordeling aan vooraf. En dat gaat naar ons idee verder dan het lineaire score-formulier. Uitgangspunt voor ons is de training. Dáár zien we de kwaliteit van de basisgangen, de functionaliteit van het exterieur én het karakter. Selecteert u op gezondheid? Ook dat nemen we mee. Net zoals vruchtbaarheid. En wat dacht u van nakomelingen? Als we goed kijken naar de veulens die een merrie reeds gegeven heeft, kunnen we heel veel nuttige informatie vinden.

Met ons beoordelingsrapport wordt alles overzichtelijk en tot in detail vastgelegd. Zo hebben we van elke merrie precies in beeld wat de verbeterpunten zijn en kan er heel gericht naar een passende hengst worden gezocht.

 

III       Hengstenkeuze

Fokwaarden, keuringsresultaten, verrichtingsonderzoeken, nakomelingenonderzoeken, Sportpredikaten, IBOP-resultaten, veulenprimeringen etc. Er is zóveel hengsteninformatie beschikbaar, dat fokkers soms door de bomen het bos niet meer zien. Niet alle informatie is voor iedereen even belangrijk. Gegevens worden pas waardevol als ze voor uw persoonlijke situatie van belang zijn. Wij helpen u de hengsteninformatie in het juiste perspectief te plaatsen en vullen deze aan met eigen bevindingen.

In de praktijk zien we dat bij de keuze voor een bepaalde hengst, emotie en de waan van de dag tot grote hoogte kunnen stijgen. Zoekt u een hengst bij uw merries of zoekt u de merries bij de hengst die u zo graag wilt gebruiken?  Ook hier geldt weer: koers houden en richten op de focuskenmerken.

Dankzij het fokdoel en het beoordelingrapport van de merrie weten we heel precies wat de potentiële hengst moet verbeteren. Vervolgens zoeken we in een geselecteerde groep hengsten naar de beste combinatie.